OFICJALNA STRONA INTERNETOWA SPÓŁKI
PS HoldCo Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poraju
KRS: 0000394542, REGON: 242698183, NIP: 5771973329
SIEDZIBA SPÓŁKI:
ul. Zielona 26, 42-360 Poraj
PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI:
Działalność holdingów finansowych 64.20.Z
Działalność firm centralnych (HEAD OFFICES) i holdingów 70.10.Z
Plan połączenia PSH_HSJH 27-05-2019 - opublikowano 30.05.2019 godzina 14:44